Mầu sắc Ứng với Cung mệnh Mầu sắc Ứng với Cung mệnh

Mầu sắc ứng với cung mệnh, Màu sắc hợp và kỵ: - Mệnh cung Càn, Đoài, thuộc hành Kim. Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ ...

Đọc thêm »
 
Top